Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Периодична доставка чрез покупка на хранителни продукти и напитки за нуждите на СЗДП ТП Държавно горско стопанство - гр.Ловеч

информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Дата: 2018-05-14 16:30:00

Описание:

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти е удължен до 16:00 часа на 21.05.2018 г.
Отварянето на офертите е на 22.05.2018 г. от  14:30 часа, в административната сграда на ТП ДГС – гр.Ловеч: гр.Ловеч 5500, ул.”Търговска” № 56, ет.4.


Документи
36322018141605_информация за удължаване на срока.pdf

<-- Обратно към поръчката