Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / “Периодично техническо обслужване и ремонт на МПС; периодични технически прегледи и доставка на резервни части за МПС, за нуждите на ТП ДГС Годеч за срок от 24 месеца»

Документация

Дата: 2017-08-24 13:25:00

Описание:

Документацията е във файл Word, като в нея също има техническите спецификации и методиките за оценка на офертите. Техническите спецификации и методиките за оценка на офертите са обособени и качени и в отделни pdf. файлове за улеснение на участниците. Проекто - договорите се съдържат в документацията, заедно с образците на техническите предложения и ценовите предложения. 


Документи
33482017241308_Решение МПС.pdf
34132017241308_Обявление МПС.pdf
36112017241308_ДОКУМЕНТАЦИЯ МПС.docx
36222017241308_Техническа спецификация - Доставка.pdf
36402017241308_Техническа спецификация - Ремонт.pdf
37012017241308_Методика - Доставка.pdf
37162017241308_Методика - Ремонт.pdf

<-- Обратно към поръчката