Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА МПС, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ЗА СРОК ОТ 36 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ДГС ЛЕСИДРЕН

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-06-17 19:36:31
№ 20200612Wrfb12566728

Описание:

 В поръчката са включени дейности, свързани с извършване  на ремонта  и обслужването на наличния автопарк в ДГС Лесидрен, включително и доставка на резервни части с цел добро техническо състояние на наличните МПС-та.


Документи
31162020171906_решение.pdf
31302020171906_обявление.pdf
37162020171906_документация.pdf
37502020171906_ДОКУМЕНТАЦИЯ РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА МПС.doc
39222020171906_техническа спецификация.pdf
39452020171906_методика.pdf
40572020171906_ЕЕДОП.doc
41132020171906_ОПИС ДОКУМЕНТИ.docx
42052020171906_Проекто договор.doc

ПубликацияДата
Протокол 2020-07-16 10:15:00
Протокол 2 2020-07-27 12:10:00
Съобщение по чл. 57 от ППЗОП 2020-07-27 12:10:00
Протокол 3 2020-08-03 15:00:00
Доклад 2020-08-03 15:00:00
Решение 2020-08-03 15:05:00
Обявление за възложена поръчка 2020-10-02 11:05:00
ДОГОВОР 2020-10-02 11:05:00
Техническо предложение 2020-10-02 11:10:00
Техническа спецификация 2020-10-02 11:15:00
Гаранция за изпълнение 2020-10-02 11:20:00
Ценово предложение 2020-10-02 11:20:00

<-- Обратно към поръчки