Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Ремонт и поддръжка на МПС , включително и резервни части , за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП ДГС Мездра"

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-01-30 13:05:15
№ 20200130URfH12167508

Описание:Документи
37022020031002_Обявление.PDF
37132020031002_Решение.PDF
37232020031002_Техническа спецификация.PDF
37292020031002_Техническа спецификация 1.PDF
38132020031002_00432019071211_Ценово предложение.docx
42062020031002_59472019071111_ДОКУМЕНТАЦИЯ МПС.docx
42112020031002_59572019071111_ЕЕДОП.doc
42322020031002_Методика - Ремонт и доставка на рез. части.doc
42522020031002_00322019071211_Проекто-договор.doc
42572020031002_00162019071211_Предложение за изпълнение.docx
43032020031002_00092019071211_Опис.docx

ПубликацияДата
Решение за удължаване на срок 2020-03-09 11:35:00
Протокол №1 2020-03-25 11:35:00
Уведомление 2020-03-25 11:35:00
Протокол №2 и Доклад от работата на комисията 2020-03-30 11:20:00
Решение 2020-03-31 09:15:00
Договор 2020-06-10 16:00:00
Договор № Договор №24 От дата: 2020-05-28 2020-06-10 16:10:00
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2020-06-16 10:52:31
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2020-06-16 10:53:13
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2020-06-16 10:53:47
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2020-07-14 09:45:37
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2020-08-18 09:48:27
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2020-09-11 10:26:37
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2020-09-11 10:27:56
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2020-09-11 10:28:27
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2020-10-12 14:02:20
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2020-12-08 16:10:42
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2020-12-08 16:11:31
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2020-12-08 16:12:14
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2021-01-14 11:06:43
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2021-01-14 11:07:56
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2021-02-11 08:59:36
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2021-04-13 11:03:49
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2021-05-14 11:18:18
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2021-05-14 11:19:00
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2021-05-14 11:19:44
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2021-05-14 11:20:26
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2021-06-08 15:42:37
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2021-06-08 15:43:20
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2021-07-12 15:36:38
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2021-07-12 15:47:53
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2021-07-12 15:48:47
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2021-07-12 15:49:25
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2021-09-21 15:15:13
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2021-10-20 16:50:22
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2021-10-20 16:51:23
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2021-10-20 16:53:30
Плащане по договор №: Договор №24 От дата: 2020-05-28 2021-10-20 16:54:31

<-- Обратно към поръчки