Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на „СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП гр. Враца и избор на координатор на балансираща група”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-11-04 11:22:50
№ 20191101Rbtm11935486

Описание:Документи
37182019041411_Reshenie za otkrivane.pdf
37322019041411_Obyavlenie za poruchka.pdf

ПубликацияДата
Техническа спецификация 2019-11-06 10:00:00
Документация и образци 2019-11-06 10:05:00
Протокол № 1 от работа на комисията 2019-12-16 10:55:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2020-01-02 10:25:00
Протокол № 2 от работа на комисията 2020-01-14 15:30:00
Протокол № 3 от работа на комисията 2020-01-14 15:40:00
Утвърден доклад от работата на комисията 2020-01-14 15:50:00
Решение за избор на изпълнител 2020-01-14 16:00:00
Решение за избор на нов изпълнител 2020-01-28 16:40:00
Обявление за възложена поръчка 2020-03-09 10:35:00
Договор № 28 От дата: 2020-02-28 2020-03-09 10:15:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-05-14 13:51:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-05-14 16:25:26
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-05-15 14:18:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-05-15 14:38:44
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-05-15 14:55:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-05-18 09:56:34
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-05-19 14:14:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-05-27 16:00:30
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-01 12:23:43
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-04 10:41:37
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-03 13:05:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-11 11:17:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-11 13:12:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-11 15:24:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-12 09:24:34
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-12 09:40:53
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-16 10:54:46
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-17 09:25:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-18 11:52:01
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-19 09:50:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-01 14:02:33
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-05-28 14:35:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-03 14:43:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-06 15:39:17
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-07 16:09:06
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-08 13:55:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-30 15:00:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-13 08:49:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-14 09:47:22
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-14 11:42:58
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-14 11:45:32
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-14 13:05:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-14 14:35:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-16 08:34:38
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-08-04 11:02:27
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-20 15:30:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-17 13:50:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-19 13:50:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-08-06 13:57:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-08-07 09:23:32

<-- Обратно към поръчки