Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на застрахователни услуги за срок от 36 месеца за нуждите на Северозападно държавно предприятие и териториалните поделения към него” по обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-10-02 11:10:00
№ 20190930XsFW11725283

Описание:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1  – „ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2  - „ЖИВОТ“ - „Групова Рискова застраховка Живот за служителите на възложителя и неговите поделения“ 


Документи
11172019021110_Reshenie otkrivane.pdf
11262019021110_Obyavlenie za poruchka.pdf
14022019021110_Техническа спецификация.rar
14132019021110_Документация и образци.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2019-10-17 10:20:00
Протокол № 1 от работа на комисията 2019-11-19 16:40:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2019-12-04 13:50:00
Протокол № 2 от работа на комисията 2019-12-12 15:15:00
Протокол № 3 от работа на комисията 2019-12-12 15:20:00
Утвърден доклад от работата на комисията 2019-12-12 15:25:00
Решение за избор на изпълнители 2019-12-12 15:30:00
Обявление за възложена поръчка 2020-02-12 11:15:00
Обявление за възложена поръчка за ОП № 2 2020-06-25 10:10:00
Договор № 13 От дата: 2020-02-07 2020-02-12 10:30:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-02-25 14:56:21
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-02-26 11:03:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-02-27 08:14:32
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-02-27 15:45:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-02-28 15:35:21
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-04 10:27:56
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-04 13:40:36
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-05 13:42:19
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-02-28 14:00:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-02-28 14:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-02-28 14:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-09 15:43:57
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-09 15:45:42
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-09 16:36:27
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-10 14:46:59
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-10 15:19:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-10 15:21:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-10 15:23:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:00:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-24 17:04:51
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-04-03 14:32:06
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-04-03 14:33:52
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-04-03 14:35:20
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-04-07 13:49:02
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-04-08 13:39:28
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-04-08 13:43:18
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-04-08 13:48:43
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-04-09 10:11:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-06 12:35:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-06 14:40:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-06 16:45:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-06 16:45:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-13 13:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-13 13:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-04-27 14:00:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-04-27 14:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-04-27 15:55:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-08 14:00:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-20 16:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-20 16:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-20 16:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-18 16:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-18 16:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-19 09:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-20 08:47:17
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-20 09:23:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-20 09:26:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-20 09:23:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-20 14:45:27
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-22 08:40:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-22 09:20:31
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-22 09:37:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-22 09:23:52
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-22 13:07:14
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-22 13:09:42
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-06-01 12:27:56
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-06-04 11:14:27
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-25 14:00:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-06-05 14:11:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-25 14:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-25 14:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-25 14:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-25 14:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-25 14:20:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-06-05 15:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-06-17 08:57:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-06-17 08:59:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-06-19 09:22:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-06-23 09:32:37
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-06-19 10:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-06-19 10:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-06-19 10:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-06-29 09:53:24
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-07-01 13:00:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-07-02 09:28:53
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-07-02 09:34:30
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-07-03 11:03:27
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-07-03 11:05:25
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-07-07 16:25:05
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-07-14 13:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-07-17 10:18:38
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-07-20 13:08:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-07-29 10:02:15
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-07-29 10:04:12
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-07-20 15:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-08-11 13:21:19
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-08-13 10:35:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-08-13 16:16:33
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-08-13 16:20:39
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-09-01 09:00:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-09-10 11:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-09-10 11:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-09-17 12:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-09-18 08:40:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-09-21 09:30:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-09-25 16:59:26
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-10-13 09:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-10-13 11:02:09
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-10-13 14:17:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-10-14 09:42:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-10-14 09:45:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-10-14 14:29:12
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-04 11:24:27
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-05 13:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-05 13:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-05 13:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-06 13:53:12
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-06 13:56:05
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-09 13:50:19
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-02 09:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-02 09:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-02 09:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-02 09:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-12 14:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-12 15:35:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-16 13:33:29
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-16 13:35:23
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-19 10:09:14
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-19 10:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-19 15:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-19 15:52:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-20 08:43:47
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-26 10:16:44
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-27 08:44:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-02 13:17:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-04 10:32:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-04 10:34:09
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-07 09:49:47
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-07 11:00:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-09-18 11:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-07 11:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-20 11:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-07 11:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-20 11:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-07 11:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-20 11:20:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-07 14:17:44
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-07 14:21:49
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-07 14:29:04
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-07 14:31:34
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-10 13:20:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-10 13:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-10 13:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-10 13:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-10 13:30:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-14 11:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-14 11:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-15 15:52:26
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-01-20 10:23:28
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-01-20 13:33:05
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-01-21 11:16:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-01-21 11:19:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-01-22 15:40:00
Договор № 57 От дата: 2020-06-17 2020-06-25 10:05:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2020-10-12 16:04:27
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2020-10-12 16:06:14
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2020-10-13 08:55:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2020-10-13 11:05:22
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2020-10-13 14:11:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2020-10-14 14:27:08
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2020-10-15 10:55:59
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2020-11-04 11:21:01
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2020-11-05 13:50:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2020-11-02 09:00:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2020-11-20 10:55:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-01-11 11:33:12

<-- Обратно към поръчки