Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Поддръжка на компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство град Плевен”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-06-06 12:00:00
№ 20190606GNaX11317615

Описание:

Обект на поръчката е поддържане в техническа изправност и ремонт на компютърната и офис техника на ТП ДГС Плевен, включително доставка на резервни части, необходими за извършването им, както и на материали и консумативи, необходими за работата им.


Документи
50012019061106_Решение за откриване на процедура.pdf
51082019061106_Обявление за поръчка.pdf
53492019061106_Документация.pdf
54182019061106_Техническа спецификация.pdf
54372019061106_Методика.pdf
56062019061106_Проект на Договор.pdf
59012019061106_Образци.doc

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки