Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

Становища на АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Оряхово, по особени позиции

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-02-18 16:41:54
№ 20190218oWOY10579768

Описание:

Обект на поръчката са периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническата спецификация.

Поръчката е обособена в две позиции:

обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Оряхово“, за доставка на стоки, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Оряхово“, за доставка на стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП 


Документи
44592019181602_Решение за откриване на процедура.pdf
45092019181602_ОБЯВЛЕНИЕ 895234.pdf
45172019181602_Документация.pdf
45552019181602_2019_Документац. канцеларски м-ли ДГС Оряхово.docx
46032019181602_2019_Образци канц.м-ли ДГС Оряхово.docx
46082019181602_2019_Техн.спесиф. канц.м-ли ДГС Оряхово.docx
47102019181602_espd-request.zip

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2019-02-21 09:20:00
Отговор на въпрос 2019-02-21 09:20:00
Протокол №1 2019-03-13 15:55:00
Протокол №2 от 20.03.2019 г. 2019-03-20 16:30:00
Съобщение по чл. 57 ал. 3 от ППЗОП 2019-03-20 16:35:00
Протокол №3 2019-03-25 16:25:00

<-- Обратно към поръчки