Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на СЗДП ТП ДГС Своге, по обособени позиции"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-02-15 11:12:25
№ 20190215gnsz10554210

Описание:

Обект на поръчката са периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническата спецификация. Поръчката е обособена в две позиции:Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Оряхово“, за доставка на стоки, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно Техническата спецификация от Документацията и Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Оряхово“, за доставка на стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

CPV код на канцеларските материали за обособена позиция № 2: 22852000; 22852100; 22813000; 35821000