Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на Държавно горско стопанство Годеч

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-01-30 09:57:34
№ 20190130Rbuc10449218

Описание:

Поддръжка на компютърна техника, включващо: поддръжка в техническа изправност и годност за ползване, отстраняване на повреди, технически прегледи на компютърната техника и поддържане на локалната мрежа в горското стопанство. В случай, че техниката не може да бъде ремонтирана на място, доставянето на компютърната техника до сервизната база - офис на Изпълнителя и обратно е за сметка на Изпълнителя. Ремонтът се извършва при необходимост. До