Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на горива и смазочни материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Оряхово

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2018-10-15 14:51:04
№ 20181015ELDC9971624

Описание:

Настоящата обществена поръчка предвижда доставка на: безоловен бензин А95Н приблизително 22000 литра, дизелово моторно гориво (евродизел) приблизително 16000 литра, гориво- смазочни материали приблизително на стойност 2500 лева, за срок от 36/тридесет и шест/ месеца, считано от 01.01.2019 г., или до достигане на прогнозната стойност на поръчката - 75 000 лв. без ДДС, взависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Доставките ще се извършат в търговските обекти /бензиностанции/ на продавача на територията на ТП ДГС Оряхово- Общинa Оряхово, Община Козлодуй, Община Мизия и Община Хайредин, както и на всички останали бензиностанции на Продавача на територията на страната, където ще се зарежда безкасово (чрез карти за безналично плащане).

Количествата са прогнозни и са изчислени на база потреблението за минал период, като Крайният Купувач ще ги усвоява според нуждите си, като може да заявява доставка под/над обявеното количество, а Крайният Продавач няма да търси отговорност ако не се усвоят в цялост. Обектът на обществената поръчка е доставка на течни горива и гориво- смазочни материали, осъществявана чрез покупка съгласно чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП. Горивата трябва да отговарят на БДС и разпоредбите на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и нейните изменения и допълнения. Процедурата - Договаряне без предварително обявление да се реализира, чрез стоковата борса.Документи
52442018151410_Reshenie za otkrivane na procedura.pdf

ПубликацияДата
Обявление за възложена поръчка 877203 2018-11-12 08:40:00
Борсов договор №769 от 30.10.2018 г. 2018-11-12 08:40:00

<-- Обратно към поръчки