Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на горива и смазочни материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Плевен.”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-10-09 15:34:48
№ 20181005Ogqc9918471

Описание:Документи
47182018091510_Решение за откриване.pdf
48142018091510_Обявление за поръчка.pdf
48532018091510_Утвърдена заглавна страница.pdf
49182018091510_Техническа спецификация.pdf
49332018091510_Методика на оценяване.pdf
50242018091510_Документация.doc

ПубликацияДата
Протокол 1 2018-11-13 15:35:00
Съобщение 2018-11-13 15:35:00
Протокол 2 2018-11-20 13:20:00
Утвърден доклад 2018-11-20 13:20:00
Решение за избор на изпълнител 2018-11-20 13:25:00
Договор 2019-01-21 16:30:00
Обявление за възложена поръчка 2019-01-21 16:35:00
Договор № 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-01-21 16:45:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-03-13 15:05:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-03-13 15:10:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-03-13 15:10:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-04-02 10:50:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-04-02 10:50:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-05-09 11:15:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-05-09 11:15:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-06-12 14:15:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-06-12 14:20:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-06-12 14:20:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-06-12 14:20:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-07-12 11:05:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-07-12 11:05:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-07-12 11:05:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-08-09 10:30:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-08-09 10:30:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-08-09 10:30:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-09-12 14:30:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-09-12 14:30:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-09-12 14:35:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-10-16 13:30:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-10-16 13:30:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-10-16 13:30:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-11-11 13:15:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-11-11 13:15:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2019-12-16 13:50:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2020-01-15 15:50:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2020-02-10 13:50:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2020-03-16 15:00:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2020-04-14 13:00:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2020-05-12 14:30:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2020-05-12 14:45:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2020-06-11 15:35:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2020-06-11 15:35:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2020-06-11 15:35:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2020-07-08 14:00:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2020-07-08 14:05:00
Плащане по договор №: 1-1 От дата: 2019-01-07 2020-07-08 14:05:00

<-- Обратно към поръчки