Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на канцеларски материали за срок от 36месеца за нуждите на ТП ДГС Видин по обособени позиции

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-07-13 11:30:46
№ 20180713HWuw9667482

Описание:

обособена позиция № 1      “Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС-Видин”  , включени в списъка по чл. 12,   ал. 1, т. 1 от ЗОП

обособена позиция № 2      “Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС-Видин” 


Документи
50562018161407_dokumentacija Vidin.docx
51002018161407_Obqvlenie.pdf
51032018161407_Obrazci Vidin.docx
51082018161407_proekto dogovor Vidin.docx
51132018161407_Reshenie.pdf
51172018161407_tehn spec 2018 .docx
51212018161407_Zaglavna.pdf

ПубликацияДата
РАЗЯСНЕНИЕ НА ПОСТАВЕН ВЪПРОС,ПОСТАВЕН ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ 2018-07-19 11:05:00
Съобщение 2018-08-09 13:45:00
Протокол № 1, таблица 2018-08-09 12:00:00
Протокол № 2 2018-08-14 12:00:00
Доклад 2018-08-14 12:15:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2018-08-20 11:45:00
Решение за изменение 2018-10-01 15:15:00
Договор обособена позиция 1 2018-10-03 15:00:00
Договор обособена позиция 2 2018-10-22 15:05:00
Възложена поръчка 2018-10-29 15:10:00
Договор № 45 От дата: 2018-10-01 2018-10-03 10:10:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2018-10-01 2019-01-20 10:20:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2018-10-01 2019-04-04 10:58:34
Договор № 47 От дата: 2018-10-22 2018-10-22 10:30:00
Плащане по договор №: 47 От дата: 2018-10-22 2019-01-20 10:50:00
Плащане по договор №: 47 От дата: 2018-10-22 2019-04-04 10:59:00

<-- Обратно към поръчки