Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

Становища на АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Ремонт и поддръжка на МПС, включително и резервни части, за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Ботевград

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-06-21 12:00:00
№ 20180620agJE9605680

Описание:

Ремонт и поддръжка на МПС, включително и резервни части, за срок от 36 месеца за нуждите на  ТП ДГС Ботевград


Документи
10492018211206_обявление001.pdf
11242018211206_решение001.pdf
12112018211206_заглавна страница001.pdf
12492018211206_техническа спецификация МПС 2018 неподписана от експерт.docx
13162018211206_методика001.pdf
41392018211206_документация МПС.rar
25282018081210_Обявление за възложена поръчка.zip

ПубликацияДата
Протокол №1 от работата на комисия назначена със Заповед №192/27.07.2018 г. 2018-08-01 11:45:00
Съобщение до участниците в открита процедура и средствата за масово осведомяване 2018-08-10 11:40:00
Протокол №2 2018-08-17 13:00:00
Протокол №3 2018-08-17 13:00:00
Доклад 2018-08-17 13:05:00
Решение 2018-08-17 13:10:00
Договор № Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-10-08 11:15:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-11-20 16:43:41
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-11-20 16:46:49
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-11-20 16:48:35
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-11-20 16:50:30
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-11-20 16:51:47
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-11-20 16:53:13
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-11-20 16:54:39
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-01-11 10:42:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-12-20 10:00:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-12-20 09:55:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-12-20 10:00:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-12-20 10:00:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-12-20 10:00:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-12-20 10:00:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-12-20 10:00:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-12-20 10:00:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-12-20 10:50:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-12-20 10:05:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-01-20 16:05:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-01-20 16:05:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-01-20 16:05:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-01-20 16:05:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-02-20 16:11:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-02-20 16:13:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-02-20 16:14:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-02-20 16:15:00

<-- Обратно към поръчки