Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на неупотребявани автомобили и инсталации за гасене на пожари за нуждите на Северозападно държавно предприятие по три обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-05-23 10:25:43
№ 20180521tuai9499748

Описание:

Обособена позиция № 1: Доставка чрез финансов лизинг на 8 /осем/ броя неупотребявани товарни автомобили с повишена проходимост – пикап;

Обособена позиция № 2: Доставка чрез закупуване на 2 /два/ броя неупотребявани инсталации за гасене на пожари с вместимост на водния резервоар от 300 до 400 литра;

Обособена позиция № 3: Доставка чрез закупуване на:

4 /четири/ броя неупотребявани високопроходими товарни автомобили с допълнителна мобилна преносима надстройка за гасене на пожари, 4х4, с пет места и бордова каросерия с монтирана инсталация за гасене на пожари с вместимост на водния резервоар от 300 до 600 литра,

1 /един/ брой неупотребяван високопроходим товарен автомобил, тип комби,  с допълнителна мобилна преносима надстройка за гасене на пожари, 4х4, със седем места и покрита каросерия с монтирана инсталация за гасене на пожари с вместимост на водния резервоар от 300 до 600 литра и

            1 /един/ брой неупотребяван високопроходим товарен автомобил, 4х4, с бордова каросерия

Документи
29042018231005_Решение за откриване на процедура.pdf
29242018231005_Обявление за поръчка.pdf
29412018231005_Утвърдена заглавна страница.pdf
30192018231005_Техническа спецификация.pdf
32332018231005_Документация.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2018-06-07 10:50:00
Съобщение до потенциалните участници 2018-06-19 09:10:00
Информация при производство по обжалване 2018-06-28 13:20:00
Информация при производство по обжалване 2018-06-28 13:25:00
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2018-08-09 17:15:00
Протокол № 1 от работата на комисията 2018-09-21 11:50:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2018-11-06 11:55:00
Протокол № 2 2018-11-14 15:45:00
Протокол № 3 2018-11-14 15:50:00
Утвърден доклад от работата на комисията 2018-11-14 15:55:00
Решение за избор на изпълнител 2018-11-14 16:00:00
Обявление за възложена поръчка по ОП 1 2018-12-10 11:05:00
Обявление за възложена поръчка по ОП 3 2018-12-19 11:15:00
Обявление за възложена поръчка за ОП № 2 2019-01-04 11:05:00
Договор № 56 От дата: 2018-12-04 2018-12-10 11:00:00
Договор № 57 От дата: 2018-12-14 2018-12-19 11:00:00
Договор № 58 От дата: 2019-01-19 2019-01-04 10:55:00
Плащане по договор №: 58 От дата: 2019-01-19 2019-03-18 09:30:00

<-- Обратно към поръчки