Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Абонаментно поддържане на счетоводна система "Ривал" за срок от 12 месеца за нуждите на "Северозападно държавно предприятие" ДП

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-10-23 14:35:00
№ 20171023tIvl8800723

Описание:Документи
53412017231410_Обява.pdf
53512017231410_Информация за обява.pdf
53572017231410_Документация.rar

ПубликацияДата
Удължаване срока за приемане на офертите 2017-11-01 10:10:00
Утвърден протокол от работа на комисията 2017-11-10 08:35:00
Договор № 50 От дата: 2017-11-22 2017-11-23 13:00:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-01-09 15:17:15
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-01-16 08:40:16
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-01-31 09:45:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-02-01 15:44:22
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-02-08 11:35:17
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-02-08 15:59:32
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-02-08 16:00:46
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-01-04 16:00:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-02-12 16:08:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-02-15 11:48:14
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-02-16 09:56:27
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-02-16 09:58:22
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-02-16 11:00:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-02-19 16:45:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-02-20 10:55:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-02-12 16:25:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-02 11:01:24
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-02 13:48:23
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-07 11:58:23
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-07 13:27:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-12 11:25:02
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-13 13:38:53
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-15 08:38:29
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-16 15:36:03
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-16 15:37:24
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-20 09:00:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-20 16:15:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-20 16:29:50
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-27 09:10:58
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-07 16:40:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-30 09:17:58
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-30 09:19:43
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-30 15:40:55
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-02 09:35:30
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-02 10:01:14
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-05 15:01:31
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-10 14:43:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-10 15:36:22
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-13 11:50:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-16 16:07:14
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-17 09:47:02
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-20 14:04:36
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-20 15:05:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-20 15:21:11
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-24 10:00:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-20 11:00:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-03 16:10:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-03 13:40:32
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-09 14:13:02
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-09 15:03:26
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-10 15:06:38
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-11 08:28:25
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-11 14:55:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-14 14:00:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-16 09:25:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-16 11:30:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-22 16:57:36
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-20 11:30:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-29 11:17:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-29 11:25:28
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-01 11:30:04
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-08 10:42:16
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-08 14:35:41
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-08 15:06:14
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-12 12:59:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-13 11:31:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-13 11:35:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-14 14:54:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-14 15:00:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-15 14:10:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-11 15:15:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-19 15:25:17
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-20 13:18:13
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-20 13:21:42
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-20 13:23:26
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-21 16:48:10
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-26 09:50:25
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-20 12:20:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-07-03 10:26:50
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-07-06 10:57:03
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-07-09 15:10:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-07-10 10:18:40
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-07-10 11:34:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-0