Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Абонаментно поддържане на счетоводна система "Ривал" за срок от 12 месеца за нуждите на "Северозападно държавно предприятие" ДП

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-10-23 14:35:00
№ 20171023tIvl8800723

Описание:Документи
53412017231410_Обява.pdf
53512017231410_Информация за обява.pdf
53572017231410_Документация.rar

ПубликацияДата
Удължаване срока за приемане на офертите 2017-11-01 10:10:00
Утвърден протокол от работа на комисията 2017-11-10 08:35:00
Договор № 50 От дата: 2017-11-22 2017-11-23 13:00:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-01-09 15:17:15
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-01-16 08:40:16
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-01-31 09:45:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-02-01 15:44:22
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-02-08 11:35:17
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-02-08 15:59:32
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-02-08 16:00:46
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-01-04 16:00:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-02-12 16:08:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-02-15 11:48:14
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-02-16 09:56:27
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-02-16 09:58:22
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-02-16 11:00:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-02-19 16:45:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-02-20 10:55:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-02-12 16:25:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-02 11:01:24
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-02 13:48:23
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-07 11:58:23
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-07 13:27:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-12 11:25:02
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-13 13:38:53
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-15 08:38:29
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-16 15:36:03
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-16 15:37:24
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-20 09:00:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-20 16:15:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-20 16:29:50
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-27 09:10:58
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-07 16:40:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-30 09:17:58
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-30 09:19:43
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-03-30 15:40:55
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-02 09:35:30
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-02 10:01:14
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-05 15:01:31
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-10 14:43:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-10 15:36:22
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-13 11:50:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-16 16:07:14
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-17 09:47:02
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-20 14:04:36
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-20 15:05:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-20 15:21:11
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-24 10:00:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-20 11:00:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-04-03 16:10:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-03 13:40:32
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-09 14:13:02
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-09 15:03:26
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-10 15:06:38
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-11 08:28:25
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-11 14:55:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-14 14:00:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-16 09:25:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-16 11:30:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-22 16:57:36
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-20 11:30:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-29 11:17:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-05-29 11:25:28
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-01 11:30:04
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-08 10:42:16
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-08 14:35:41
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-08 15:06:14
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-12 12:59:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-13 11:31:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-13 11:35:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-14 14:54:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-14 15:00:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-15 14:10:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-11 15:15:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-19 15:25:17
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-20 13:18:13
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-20 13:21:42
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-20 13:23:26
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-21 16:48:10
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-26 09:50:25
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-06-20 12:20:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-07-03 10:26:50
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-07-06 10:57:03
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-07-09 15:10:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-07-10 10:18:40
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-07-10 11:34:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-07-12 09:05:43
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-07-19 11:21:05
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-07-20 10:00:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-07-23 10:00:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-07-24 09:49:33
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-07-25 16:27:46
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-07-20 14:20:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-07-31 16:24:17
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-08-06 09:22:31
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-08-06 13:59:14
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-08-07 14:20:57
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-08-09 11:58:17
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-08-10 13:35:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-08-13 09:59:30
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-08-14 08:35:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-08-17 09:00:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-08-20 10:15:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-09-07 11:14:35
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-09-12 13:42:24
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-08-17 14:35:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-09-12 14:35:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-09-13 10:37:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-09-17 11:10:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-09-20 16:00:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-10-02 08:57:26
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-10-03 10:07:02
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-10-05 15:51:33
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-10-08 10:43:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-10-15 10:29:44
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-10-16 16:05:03
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-10-16 16:06:57
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-10-17 14:17:11
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-10-17 14:18:42
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-10-19 08:25:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-10-19 10:20:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-10-24 13:00:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-10-19 15:10:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-11-02 15:34:18
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-11-07 13:56:26
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-11-08 08:50:03
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-11-09 10:17:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-11-12 11:30:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-11-12 14:58:23
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-11-12 15:05:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-11-12 15:25:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-11-13 14:45:18
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-11-13 15:05:46
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-11-13 15:06:25
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-11-13 15:35:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-11-15 12:55:17
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-11-15 15:06:13
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-11-15 14:35:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-11-20 16:23:45
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-11-21 09:17:05
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-12-03 16:22:18
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-12-04 15:38:14
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-12-06 10:29:44
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-12-06 10:36:19
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-12-06 10:50:32
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-12-06 10:51:44
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-12-06 10:53:23
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-12-06 10:54:49
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-12-07 10:23:09
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-12-11 14:40:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-12-14 11:00:26
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-12-14 11:01:27
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-12-17 14:12:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-12-18 12:00:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-12-19 15:37:16
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-12-19 16:30:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-07-10 16:05:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-08-06 15:25:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-09-05 16:10:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-10-05 16:15:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-11-08 16:25:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-12-05 16:25:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-12-21 11:01:31
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2018-12-28 11:00:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2019-01-04 10:06:20
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2019-01-07 14:17:19
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2019-01-08 09:07:27
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2019-01-09 11:18:14
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2019-01-09 14:29:56
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2019-01-17 16:54:32
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2019-01-21 15:30:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2019-01-18 11:50:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2017-11-22 2019-09-13 15:45:23

<-- Обратно към поръчки