Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

Становища на АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Поддържане на 1500 м. минерализовани ивици на територията на ТП ДГС „Чипровци”, с обща прогнозна стойност на поръчката до 1151,35 лв ( хиляда сто и петдесет и един и 0,35 ) лева без ДДС

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-06-16 13:55:00
№ 20170616HjeY8527984

Описание: