Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

Становища на АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на гориво-смазочни материали и специални течности по списък за нуждите на земеделска, горска и друга техника на ДЛС “Витиня” – франко ДЛС Витиня за срок от 36 месеца

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-03-13 12:59:17
№ 20170310ISBt8259764

Описание:

Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП ДЛС Витиня - 2017


Документи
07402017131303_reshenieGSM_10.03.17.pdf
08052017131303_obqvlenieGSM_10.03.17.pdf
08172017131303_dokumentaciqGSM_10.03.17.jpg
09212017131303_Документация горива-2017-2.doc

ПубликацияДата
Протокол 1 2017-04-19 15:30:00
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 2017-04-19 15:35:00
Протокол 2 2017-04-25 14:15:00
Доклад 2017-04-25 14:15:00
Решение за избор на изпълнител 2017-04-25 14:15:00
Договор № 38 От дата: 2017-05-15 2017-06-01 14:55:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 09:55:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 09:55:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:00:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:00:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:00:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:05:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:05:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:10:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:10:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:10:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-08-11 10:05:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-08-11 10:10:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-08-11 10:10:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-08-11 10:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-08-11 10:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 11:55:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 12:00:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 12:00:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 12:00:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 12:00:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 12:05:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 12:05:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 12:05:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 12:05:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-10-20 11:30:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-10-20 11:30:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-10-20 11:35:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-10-20 11:35:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-10-20 11:35:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-11-10 10:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-11-10 10:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-11-10 10:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-11-10 10:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-11-10 10:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-11-10 10:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-11-10 10:25:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 10:10:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 10:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 10:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 10:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 10:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 10:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 10:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 10:25:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 10:25:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-01-19 11:05:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-01-19 11:05:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-01-19 11:05:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-01-19 11:10:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-01-19 11:10:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-01-19 11:10:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-01-19 11:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-01-19 11:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-02-20 11:25:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-02-20 11:30:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-02-20 11:30:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-02-20 11:30:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-02-20 11:35:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-02-20 11:35:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-02-20 11:45:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 10:05:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 10:05:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 10:05:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 10:10:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 10:10:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 10:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 10:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 10:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 10:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 10:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 10:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 10:25:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 10:25:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-04-20 12:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-04-20 12:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-04-20 12:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-04-20 12:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-04-20 12:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-04-20 12:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-05-14 14:05:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-05-14 14:10:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-05-14 14:10:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-05-14 14:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-05-14 14:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-05-14 14:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-05-14 14:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-05-14 14:25:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-05-14 14:25:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-05-14 14:25:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 14:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 14:25:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 14:25:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 14:25:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 14:25:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 14:25:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 14:30:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 14:30:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-07-20 10:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-07-20 10:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-07-20 10:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-07-20 10:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-07-20 10:25:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-07-20 10:25:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-07-20 10:25:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-07-20 10:30:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-07-20 10:30:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-07-20 10:35:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-07-20 10:35:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-08-17 15:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-08-17 15:30:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-08-17 15:30:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-08-17 15:35:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-08-17 15:35:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-08-17 15:35:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-09-12 15:45:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-09-12 15:45:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-09-12 15:45:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-09-12 15:45:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-09-12 15:45:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-10-19 11:00:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-10-19 11:00:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-10-19 11:05:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-10-19 11:05:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-10-19 11:05:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-10-19 11:10:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-10-19 11:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-10-19 11:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-10-19 11:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-10-19 11:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-10-19 11:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:00:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:05:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:05:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:05:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:10:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:10:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-12-18 14:30:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-12-18 15:10:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-12-18 15:10:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-12-18 15:10:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-12-18 15:10:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-12-18 15:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-12-18 15:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-12-18 15:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2018-12-18 15:25:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2019-01-18 15:00:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2019-01-18 15:05:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2019-01-18 15:05:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2019-01-18 15:05:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2019-02-19 15:10:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2019-02-19 15:10:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2019-02-19 15:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2019-02-19 15:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2019-02-19 15:15:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2019-02-19 15:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2019-02-19 15:20:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2017-05-15 2019-02-19 15:25:00

<-- Обратно към поръчки