Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на електрическа енергия за срок от 36 месеца за нуждите на ТП на СЗДП ДП”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-11-11 11:20:00
№ 20161111EUjW7765039

Описание:Документи
22582016111111_Решение.pdf
23052016111111_Обявление.pdf
23122016111111_Утвърдена документация.pdf
23182016111111_Документация.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2016-11-22 10:25:00
Отговор на въпрос 2016-11-25 13:30:00
Протокол №1 2016-12-19 14:50:00
Протокол № 2 2016-12-28 14:15:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2016-12-28 14:20:00
Протокол № 3 2017-01-04 15:30:00
Утвърден доклад от работата на комисията 2017-01-04 15:40:00
Решение за избор на изпълнител 2017-01-04 15:45:00
Обявление за възложена поръчка 2017-02-16 10:55:00
Договор № 3 От дата: 2017-01-24 2017-02-13 14:35:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-04-11 12:12:23
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-05-09 16:51:16
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-05-10 16:24:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-05-11 13:56:44
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-05-11 14:46:28
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-05-12 11:32:54
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-05-15 09:00:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-05-16 08:50:39
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-04-10 09:55:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-05-16 09:49:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-05-16 15:50:55
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-05-16 16:34:45
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-05-17 14:00:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-05-18 11:25:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-05-18 15:48:37
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-04-26 10:00:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-05-30 12:57:07
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-05-30 12:57:52
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-06-01 15:23:13
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-06-06 15:29:18
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-06-06 16:33:06
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-06-08 08:30:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-06-08 08:42:20
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-06-08 09:18:15
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-06-08 15:19:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-06-08 16:39:08
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-06-09 14:32:46
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-06-09 14:54:55
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-06-12 10:30:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-06-12 15:25:50
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-06-14 14:00:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-06-14 15:48:28
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-06-15 08:36:08
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-06-16 16:10:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-06-23 13:37:24
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-06-23 13:40:44
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-06-23 13:43:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-07-05 15:37:31
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-07-06 10:14:59
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-07-06 14:01:42
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-07-06 14:08:22
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-07-06 15:43:21
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-07-10 14:40:01
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-07-11 15:02:20
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-07-12 12:02:32
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-07-13 09:48:26
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-07-13 10:28:38
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-07-14 11:45:16
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-07-19 12:20:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-08-01 14:27:17
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-08-01 15:05:30
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-08-01 15:06:33
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-08-08 11:37:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-08-09 14:25:04
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-08-09 14:31:19
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-08-09 14:32:59
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-08-11 09:30:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-08-11 09:25:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-08-11 11:09:36
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-08-11 14:47:24
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-08-11 15:00:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-08-14 08:48:04
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-08-14 13:08:26
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-08-14 14:46:06
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-08-16 13:07:39
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-08-17 14:49:31
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-08-17 14:46:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-08-21 14:08:23
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-08-28 15:03:22
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-08-28 15:13:43
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-08-29 13:55:32
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-08-31 13:49:35
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-09-05 16:48:44
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-09-08 13:53:37
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-09-08 13:56:12
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-09-08 14:03:29
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-09-08 16:23:44
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-09-11 16:13:30
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-09-13 11:09:01
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-09-13 11:00:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-09-14 11:50:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-09-14 16:50:19
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-09-15 10:42:19
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-09-15 13:22:01
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-09-18 11:33:53
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-09-18 13:29:30
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-09-18 15:51:25
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-09-27 13:41:09
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-09-27 13:42:33
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-09-27 13:44:42
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-09-27 13:47:07
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-09-27 13:53:34
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-09-28 14:16:44
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-10-02 13:31:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-10-03 16:11:59
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-10-03 16:18:15
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-10-06 14:04:12
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-10-11 13:45:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-10-11 14:59:34
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-10-11 15:42:49
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-04-13 16:20:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-05-15 16:20:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-06-09 16:20:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-07-11 16:20:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-08-16 16:40:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-09-12 16:00:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-10-09 16:40:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-10-17 12:05:03
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-10-17 16:24:04
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-10-18 15:11:42
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-10-19 10:45:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-10-19 16:23:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-10-20 11:20:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-10-20 15:13:35
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-10-31 08:12:23
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-10-31 08:17:29
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-10-31 08:19:09
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-10-20 13:30:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-11-02 11:43:17
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-11-02 11:44:15
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-11-03 15:07:41
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-11-07 16:11:37
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-11-09 13:47:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-11-10 10:50:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-11-10 13:51:32
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-11-13 10:49:47
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-11-14 11:13:52
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-11-15 14:42:07
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-11-15 14:44:47
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-11-15 14:46:43
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-11-15 14:51:33
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-11-17 11:04:53
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-11-23 15:00:57
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-11-23 15:06:50
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-11-24 13:54:40
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-11-24 13:55:05
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-11-30 13:45:06
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-11-30 13:46:39
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-12-05 10:36:57
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-12-07 14:19:37
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-12-07 15:03:09
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-12-08 10:20:14
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-12-08 11:08:38
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-12-08 12:49:23
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-12-08 16:26:35
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-12-11 13:31:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-12-20 09:33:19
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-12-20 09:33:45
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-12-20 14:00:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2018-01-02 14:20:33
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2018-01-02 14:21:21
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2018-01-08 11:23:06
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2018-01-08 11:00:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2018-01-08 11:00:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2018-01-09 09:21:44
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2018-01-09 15:12:50
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2018-01-10 16:04:17
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2018-01-10 16:07:04
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2018-01-11 10:27:28
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2018-01-11 10:29:32
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2018-01-11 10:30:40
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2018-01-11 10:32:57
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2018-01-11 10:33:59
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2018-01-11 10:34:48
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2018-01-11 10:35:41
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2018-01-16 08:43:54
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2018-01-16 13:21:32
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2018-01-19 14:10:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2018-01-19 14:53:19
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2018-01-24 11:35:59
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-12-05 09:45:00
Плащане по договор №: 3 От дата: 2017-01-24 2017-12-13 09:4