Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

Становища на АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Избор на адвокат или адвокатско дружество за предоставяне на адвокатски услуги, изразяващи се в процесуално представителство, правни консултации и участия в комисии по Закона за обществените поръчки и Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2014-11-11 12:50:02
№ 20141111SqMJ1900178

Описание:

Избор на адвокат или адвокатско дружество за предоставяне на адвокатски услуги, изразяващи се в процесуално представителство, правни консултации и участия в комисии по Закона за обществените поръчки и Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.