Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Белоградчик, по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Белоградчик съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски матери

Договор №: 17

Дата на плащане: 2016-06-08

Към контрагент: Фобс БГ ЕООД

Размер на плащане: 16.40 лв.

Основание за плащане:

Ф-РА №0000001776/03.06.2016Г.

Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Белоградчик /Обособена позиция №2/<-- Обратно към поръчката