Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА СРОК ОТ 36 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС БОТЕВГРАД, ВКЛЮЧЕНИ СПИСЪКА ПО ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП“

Договор №: № Д-26

Дата на плащане: 2019-10-31

Към контрагент: "Веселин Балев" ЕООД

Размер на плащане: 24.00 лв.

Основание за плащане:

ф-ра 0100005957/24.10.2019г.

Доставка на канцеларски материали<-- Обратно към поръчката