Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Белоградчик, по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Белоградчик съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски матери

Договор №: 17

Дата на плащане: 2019-01-25

Към контрагент: Фобс БГ ЕООД

Размер на плащане: 80.99 лв.

Основание за плащане:

Ф-РА №1000000040/17.01.2019Г.

Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Белоградчик /Обособена позиция №2/<-- Обратно към поръчката