Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Доставка на горива и смазочни материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Годеч”

Поръчка №: 20160105qFxN5858730

Дата на връщане/задържане: 2016-03-17 09:00:00

Към контрагент: "МОГИЛА"

Размер на плащане: 870.00

Основание за връщане/задържане на гаранцията:

Чл.62, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки.


<-- Обратно към поръчката