Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА СРОК ОТ 36 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС БОТЕВГРАД, ИЗВЪН СПИСЪКА ПО ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП

Договор №: № Д-27 От: 2019-07-26

Контрагент: "Веселин Балев" ЕООД

Продължителност на договора: 36 Месец(и)

Край на договора: 2022-07-25

Сума на договора: 2450.21 лв.

Пояснение:ПубликацияДата
Плащане по Договор №: № Д-27 От: 2019-07-26 2019-10-20 10:35:00
Плащане по Договор №: № Д-27 От: 2019-07-26 2019-11-20 11:35:00
Плащане по Договор №: № Д-27 От: 2019-07-26 2019-11-20 11:45:00
Плащане по Договор №: № Д-27 От: 2019-07-26 2020-02-20 15:45:00
Плащане по Договор №: № Д-27 От: 2019-07-26 2020-02-20 15:50:00
Плащане по Договор №: № Д-27 От: 2019-07-26 2020-01-28 15:50:00
Плащане по Договор №: № Д-27 От: 2019-07-26 2020-05-18 11:55:00
Плащане по Договор №: № Д-27 От: 2019-07-26 2020-04-17 14:00:00
Плащане по Договор №: № Д-27 От: 2019-07-26 2020-04-17 14:00:00
Плащане по Договор №: № Д-27 От: 2019-07-26 2020-06-18 14:05:00
Плащане по Договор №: № Д-27 От: 2019-07-26 2020-08-05 14:13:00
Плащане по Договор №: № Д-27 От: 2019-07-26 2020-08-05 14:14:00
Плащане по Договор №: № Д-27 От: 2019-07-26 2020-10-19 09:05:00
Плащане по Договор №: № Д-27 От: 2019-07-26 2020-11-04 10:10:00
Плащане по Договор №: № Д-27 От: 2019-07-26 2020-11-04 10:15:00

<-- Обратно към поръчката