Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставка и монтаж на 6 броя стенни климатици тип „сплит система за работни помещения в административните сгради на ТП ДГС „ЛЕСИДРЕН”, с обща прогнозна стойност на поръчката до 4000 лв (четири хиляди) лева без ДДС.

Договор №: 9 От: 2016-08-15

Контрагент: ВИКСО ЕООД

Продължителност на договора: 1 Месец(и)

Сума на договора: 3936.00 лв.

Пояснение:

Доставка и монтаж на 6 броя стенни климатици тип „сплит система” за работни помещения в административни сгради  на ТП ДГС Лесидрен, съгласно клаузите на настоящия договор,


33052016261408_Д О Г О В О Р климатици 1.jpeg
33112016261408_Д О Г О В О Р климатици 2.jpeg.jpeg
33172016261408_Д О Г О В О Р климатици 3.jpeg.jpeg.jpeg
33242016261408_Д О Г О В О Р климатици 4.jpeg.jpeg
ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 9 От: 2016-08-15 2016-10-04 11:00:00

<-- Обратно към поръчката