Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставка на гориво-смазочни материали и специални течности по списък за нуждите на земеделска, горска и друга техника на ДЛС “Витиня” – франко ДЛС Витиня

Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21

Контрагент: Геотрейдинг АД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 199948.60 лв.

Пояснение:50432016311303_dog38_210316-dostavka na GORIVA.pdf
51012016311303_obiavlenie dog38.pdf
ПубликацияДата
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-04-15 11:15:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-04-15 11:15:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-04-15 11:20:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-05-16 14:25:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-05-16 14:25:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-05-16 14:25:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-06-15 15:35:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-06-15 15:35:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-06-15 15:35:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-06-15 15:35:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-06-15 15:35:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-06-15 15:40:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-06-15 15:40:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-06-15 15:45:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-06-15 15:45:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-06-15 15:45:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-06-15 15:50:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-06-15 15:50:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-06-15 15:55:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-07-15 11:02:07
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-07-15 11:00:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-07-15 11:05:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-07-15 11:10:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-07-15 11:15:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-08-18 14:20:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-08-18 14:25:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-08-18 14:30:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-08-18 14:35:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-08-18 14:35:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-08-18 14:35:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-08-18 14:35:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-08-18 14:35:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-08-18 14:35:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-09-14 14:50:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-09-14 14:50:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-09-14 15:20:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-09-14 15:20:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-09-14 15:20:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-09-14 15:25:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-09-14 15:25:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-09-14 15:25:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-09-14 15:30:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-09-14 15:50:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-09-14 15:50:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-10-20 10:45:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-10-20 10:50:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-10-20 10:55:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-10-20 10:55:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-10-20 10:55:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-10-20 10:55:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-10-20 10:55:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-10-20 10:58:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-10-20 11:00:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-10-20 11:00:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-11-15 14:15:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-11-15 14:20:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-11-15 14:20:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-11-15 14:20:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-11-15 14:20:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-11-15 14:25:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-11-15 14:25:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-11-15 14:25:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-11-15 14:25:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-11-15 14:35:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-11-15 14:35:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-11-15 14:45:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-12-20 15:15:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-12-20 15:15:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-12-20 15:15:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-12-20 15:15:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-12-20 15:15:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-12-20 15:20:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2016-12-20 15:20:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-01-20 10:10:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-01-20 15:15:20
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-01-20 15:15:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-01-20 15:15:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-01-20 15:20:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-01-20 15:20:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-01-20 15:20:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-01-20 15:20:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-01-20 15:25:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-01-20 15:25:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-01-20 15:25:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-01-20 15:25:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-01-20 15:30:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-01-20 15:30:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-01-20 15:30:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-01-20 15:30:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-02-20 09:45:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-02-20 09:45:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-02-20 09:45:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-02-20 09:45:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-04-19 16:15:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-04-19 16:15:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-04-19 16:20:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-04-19 16:20:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-04-19 16:20:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-04-19 16:20:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-04-19 16:25:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-04-19 16:25:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-05-18 09:50:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-05-18 09:50:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-05-18 09:50:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-05-18 09:55:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-05-18 09:55:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-05-18 09:55:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-05-18 09:55:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-05-18 09:55:00
Плащане по Договор №: № 38 от 21.03.2016г. От: 2016-03-21 2017-05-18 10:00:00

<-- Обратно към поръчката